Mặt bằng Valencia Garden

Tòa A của chung cư Valencia Garden được thiết kế với chiều cao 15 tầng cung cấp ra thị trường Hà nội hơn 137 căn hộ chung cư cao cấp được thiết kế từ 2 đến 3 PN và diện tích từ 62.2 m2 - 80.2 m2 phòng ngủ với hoàn thiện nội thất cơ bản. 
Vị trí tòa A chung cư Valencia Garden
Vị tri tòa A chung cư Valencia Garden
Mặt bằng căn hộ tầng 2:
Mặt bằng căn hộ tầng 2 tòa A chung cư Valencia Garden
Mặt bằng căn hộ tầng 2 tòa A - Valencia Garden
Căn hộ B2 60,36 m2 tầng 2 chung cư Valencia Garden
Căn hộ B2 - Số 5 - diện tích 60,36 m2- tầng 2 

Căn hộ B3 diện tích 79,61 m2 tầng 2 Valencia Garden
Căn hộ B3 - Số 6 - diện tích 79,61 m2 tầng 2 
Căn hộ B4 diện tích 62,21 m2 tầng 2 Valencia Garden
Căn hộ B4 - Số 3,4 - Diện tích 62,21 m2 - tầng 2 

Căn hộ B5 diện tích 82,48 m2 tầng 2 Valencia Garden
Căn hộ B5 - Số 7 - Diện tích 82,48 m2 - tầng 2

Căn hộ B6 diện tích 72,91 m2 tầng 2 Valencia Garden
Căn hộ B6 - Số 2 -  Diện tích 72,91 m2 - tầng 2 

Căn hộ B7  - Số 1 - diện tích 70,62 m2 - Tầng 2 

Mặt bằng căn hộ tầng 3:
Mặt bằng căn hộ tầng 3 tòa A dự án Valencia Garden
Mặt bằng căn hộ tầng 3 tòa A - Valencia Garden


Căn hộ B1 diện tích 80,19 m2 tầng 3 Valencia Garden
 Căn hộ B1 - Số 1,6,9 - diện tích 80,19 m2 - Tầng 3 
Căn hộ B2 diện tích 60,36 m2 tầng 3 Valencia Garden
Căn hộ B2 diện tích 60,36 m2 tầng 3 Valencia Garden 
Căn hộ B3 diện tích 66,28 m2 tầng 3 Valencia Garden
 Căn hộ B3 - Số 5 diện tích 66,28 m2 - Tầng 3 
Căn hộ B4 diện tích 62,21 m2 tầng 3 Valencia Garden
 Căn hộ B4 -  Số 2,3,7,8 - Diện tích 62,21 m2 - Tầng 3
Căn hộ B5 diện tích 66,95 m2 tầng 3 Valencia Garden


Căn hộ B5 - Số 10 - Diện tích 66,95 m2 - Tầng 3

Mặt bằng căn hộ tầng 4-15:

Mặt bằng căn hộ tầng 4-15 tòa A chung cư Valencia Garden
Mặt bằng căn hộ tầng 4-15 tòa A - Valencia Garden

Căn hộ B1 diện tích 80,19 m2 tầng 4-15 Valencia Garden
 Căn hộ B1 - Số 1,6,9 - Diện tích 80,19 m2 - Tầng 4-15 
Căn hộ B2 diện tích 60,36 m2 tầng 4-15 Valencia Garden
 Căn hộ B2 - Số 4 - Diện tích 60,36 m2 - tầng 4-15 
Căn hộ B3 diện tích 66,28 m2 tầng 4-15 Valencia Garden
 Căn hộ B3 - Số 5 - Diện tích 66,28 m2 - Tầng 4-15 
Căn hộ B4 diện tích 62,21 m2 tầng 4-15 Valencia Garden
 Căn hộ B4 - Số 2,3,7,8 - Diện tích 62,21 m2 - Tầng 4-15 
Căn hộ B5 diện tích 66,95 m2 tầng 4-15 Valencia Garden
Căn hộ B5 - Số 10 - Diện tích 66,95 m2 - Tầng 4-15 
Khách hàng có nhu cầu đặt mua căn hộ hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết về dự án vui lòng liên hệ trực tiếp tới:

Liên hệ phòng bán hàng cho chủ đầu tư
Trưởng phòng kinh doanh
Hotline: 094 595 1191